Politerm

logo / visual identity
ZADANIE

Design logo i podstawowej identyfikacji wizualnej firmy zajmującej się izolacjami poliuretanowymi.

ROZWIĄZANIE

Politerm otrzymał ciepłe i kojarzące się ekologicznie logo oraz czytelną i spójną identyfikację.