Lupus Consulting Ltd.

logo / visual identity
ZADANIE

Projekt logotypu oraz identyfikacji wizualnej spółki zajmującej się pośrednictwem w imporcie i eksporcie ciężkich maszyn budowlanych.

ROZWIĄZANIE

Marka otrzymała ostry i męski logotyp oraz agresywny akcent kolorystyczny obecny w całej identyfikacji wizualnej.