AVADA

logo / visual identity
ZADANIE

Design logo oraz kart biznesowych firmy zajmującej się usługami IT.

ROZWIĄZANIE

Zgodnie z briefem stworzony został techniczny logotyp oraz projekt profesjonalnych wizytówek.

avada.pl